Pleione
Egy alkalmazás változócsillag észlelőknek

MENÜ

 English

A Pleione 1.0 alkalmazás

 

Bevezetés

 

1984 óta végzek csillagászati megfigyeléseket. Első sorban a változócsillagokat észlelem vizuálisan.

2007-2011 között a Nagyváradi Egyetemen voltam diák, Számítástechnika szakon. Ez a második egyetemi végzettségem. Munka és család mellett szinte minden szabadidőmet a tanulásra, felkészülésre fordítottam. Sokkal kevesebbet észleltem, de hát valamit valamiért.

Az utolsó évben elérkezett a vizsgamunka témájának kiválasztása. Mivel szabadkezet kaptunk ezzel kapcsolatban, ki lehetett választani, mit akarok csinálni (természetesen a témavezető tanár jóváhagyásával). Egy csillagászati software elkészítése mellett döntöttem.

Ezzel egy régi vágyamat próbáltam kielégíteni: egy olyan alkalmazást akartam, amely a változók (vizuális) észlelését könnyíti meg.

Régebben, amikor még az AAVSO térképeket nem lehetett csak úgy tetszés szerint generálni, előfordult, hogy bizonyos csillagokról nem volt csak például ’d’ térkép, amin ráadásul egy szabadszemes csillag sem volt. Ekkor elő kellett venni egy csillagtérképet és megkeresni a változó koordinátái alapján a kérdéses égterületet. Aztán jöhetett az észlelés.

Tehát egy olyan alkalmazást akartam készíteni, amely alkalmas a változók keresőtérképének generálására (a planetárium programokhoz hasonlóan) és az észlelőtérképek megjelenítésére (akár csak egy képkezelő software); az észlelés elvégzése után lehetőséget ad az észlelés rögzítésére; végül lehessen vele jelentéseket készíteni.

Kiinduló adatok a következőek: az észlelő földrajzi koordinátái, a helyi idő, dátum, az észlelni kívánt változócsillagok listája (általánosságban az égi objektumok listája). Továbbá szükségünk van egy változócsillag katalógusra és egy csillag katalógusra.

A program első lépésben, a listában szereplő változók nevei alapján kiolvassa a megfelelő adatokat a változócsillag katalógusból, a GCVS-ből. Aztán a földrajzi koordináták, a dátum és az idő alapján meghatározza melyik változó látható, vagyis melyik van a horizont felett. Ezeket sorba helyezi egy bizonyos kritérium alapján, és ezt a listát kiírja a képernyőre. Az észlelő kiválaszt egy csillagot a listáról, és annak megjelenítheti a keresőtérképét és/vagy az észlelőtérképét.

A keresőtérképet generálja, majd kirajzolja. Ehhez a Tycho katalógust valamint a Yale Bright Star katalógust használjuk. Előbbit a csillagok ábrázolására, utóbbit a csillagok Bayer és Flamsteed jelölésének kiírására. A keresőtérkép mérete 25, 15, 9, 5, 3, 2 valamint 1 fok között változtatható. Tájolása két féle lehet: a térkép teteje mutasson északi irányba vagy a zenit irányába. Négy fajta leképzési mód között választhatunk: sztereografikus-, ortografikus-,  gnomonikus vetítés, illetve távolságtartó ábrázolás.

Az észlelő térképet megjeleníti. Ehhez az szükséges, hogy a változóról legyen térképünk, amelyet előzőleg letöltöttünk és a megfelelő módon elneveztünk.

Az észlelés elvégzése után, rögzíti a megfigyelést és a változót törli a képernyőn megjelenített listáról – ha akarjuk.

 

A Pleione 1.0 informatikai ismérvei

 

A program Windows operációs rendszer alatt fut.

A forráskódot C# programozási nyelvben írtam, MicroSoft .NET Framework keretrendszert és Microsoft Visual Studio 2008 fejlesztőrendszert használva.

A software blokk diagramja az 1. ábrán látható.

 

blokkdiagramm

 

1. ábra – Az alkalmazás blokk diagramja

 

A Pleione 1.0 telepítése és könyvtárszerkezete

 

A Pleione 1.0 telepítőjét innen tölthetjük le. A Setup.exe-t futtatjuk.

A telepítés elején telepítődik a .NET Framework keretrendszer, amennyiben nincs a gépen, vagy frissítődik, ha nem megfelelő a gépen létező verzió.

A Setup.exe futtatásakor létrejön a szükséges könyvtárszerkezet, benne a megfelelő adatállományokkal. A létrehozott mappákat a ’c:\Program Files\PikeSoft\Pleione 1.0\’ könyvtárban leljük meg – ha nem választunk más elérési utat telepítéskor. Ezek a következőek: ’AAVSO_Charts’, ’Catalogues’, ’Observer’, ’Reports’.

A Pleione 1.0 mappában a következő file-okat leljük:

 • config.ini – a Pleione 1.0 indításkor innen olvassa be a beállításokat.
 • empty.jpg – egy fekete kép;
 • list.dat – az észlelő listája;
 • observations.dat – az észlelések;
 • Pleione.exe – a futtatható program;
 • Pleione.ico – a program ikonja;
 • Pleione_Help.chm – a súgó;
 • valnam.txt – a változók HD-számát tartalmazó file.

Fontos, hogy a telepítés után az ’observations.dat’-ban, a ’#OBSCODE=...’ sorban  módosítva legyen a ’…’-t az észlelő névkódjára, mert ez fog szerepelni a ’Report’-okban.

Az ’AAVSO_Charts’ könyvtárba kell betenni az észlelő térképeket, amelyeket előzőleg letöltöttünk pl. az AAVSO honlapjáról (http://www.aavso.org/vsp). Telepítés után csak 7 térképet lelünk itt, 2 csillagról – példa gyanánt. A térképeket a következő szabály alapján kell elnevezni: a csillag neve, majd a térkép léptéke, aztán a tájolása függőleges és vízszintes irányba, a térképen feltüntetett változók, végül a felbontás – nyilván az AAVSO honlap paraméterei alapján.

A képek ’png’ formátumban kell legyenek elmentve (alapértelmezett az AAVSO honlapján).

Például: BU_TAU_BNWAH.png.

A BU TAU változócsillag térképe. A csillag nevében a szóköz helyett a ’_’ karaktert kell használni és utána is.

A ’B’ a térkép léptéke (lehet ’A’, ’B’, ’C’, ’D’, ’E’ vagy ’F’).

A ’N’ jelentése, hogy fenn van észak, a függőleges tájolás (lehet még ’S’ – dél van fent).

A ’W’ a vízszintes tájolás, jobbra van nyugat (lehet még ’E’ – kelet van jobbra).

Az ’A’ a térképen feltüntetett változókra utal: ’A’ – minden változó (GCVS, NSV, stb.), ’G’ – csak a GCVS-ben szereplő változók, ’N’ – nincs más változó feltüntetve.

A ’H’ a térkép felbontására utal: ’H’ – ‘html’ felbontás, azaz képernyőre, ’P’ – ‘printable’ felbontás, azaz nyomtatóra. Ez utóbbi a nagyobb felbontás.

A ’Catalogues’ mappába telepítéskor két katalógus kerül: a GCVS katalógus ’iii.dat’ és Yale Bright Star katalógus ’bsc5.dat. Előbbit a http://www.sai.msu.su/gcvs/gcvs/iii/ helyről, utóbbit a http://tdc-www.harvard.edu/catalogs/bsc5.html honlapról töltöttem le.

Mivel a Tycho katalógus túl nagy méretű (tömörítve 105 MB), ezért nincs a telepítve. Ezt le kell tölteni a ftp://cdsac.u-strasbg.fr/pub/cats/I%2F239/ oldalról (’tyc_main.dat.gz’ file), kicsomagolni és bemásolni (vagy áthelyezni) a ’Catalogues’ könyvtárba ’tyc_main.dat’ névvel.

’Observer’ könyvtárban szintén két adatállomány van: az ’observer.dat’ amely az észlelő adatait tartalmazza; valamint az ’instruments.dat’, amely a távcsövek adatait tartalmazza. Telepítés után ezek a szerző adatai, illetve a szerző távcsöveinek adatai. Ezeket az első futtatás során módosítani kell a felhasználó megfelelő adataira.

A ’Reports’ mappába kerülnek a majdan elkészülő jelentések (’Report’-ok). Ezek AAVSO formátumúak. Példának egy jelentést lelünk telepítés után ebben a katalógusban, a ’CSMNOV2011.visual.aavso’ file-t.

Szintén a telepítő létrehoz egy ’Pleione 1.0’ parancsikont az ’Desktop’-on és egy ’Pleione 1.0’ mappát a Start menüben.

 

A Pleione 1.0 használata

 

A ’Pleione 1.0’ parancsikonra kattintva megjelenik egy üzenő ablak, amely a ’list.dat’-ban található változók számáról tudósít. Itt meg kell jegyeznem, hogy a változók nevét úgy kell megadni, ahogy a GCVS-ben szerepel. Erről bővebb tájékoztatást a ’Help’-ben olvashatunk.

Az ’OK’-ra kattintva az üzenő ablak helyét átveszi az üdvözlő ablak. Ezen háromszor kell végigfusson egy állapotjelző, ami a program különböző állapotait jelzi. Amikor ez megtörtént ez az ablak bezárul és megjelenik az alkalmazás fő kezelőfelülete. Az alkalmazás nyelve angol. Egyrészt, mert nemzetközi használatra szántam, másrészt, mert a diplomamunkának szánt alkalmazást vagy román vagy angol nyelven kellett elkészíteni.

A főablak két fontosabb elemet tartalmaz: az éppen látható változócsillagok listáját és egy térkép területet (2. ábra).

 

Pleione_main1

 

2. ábra – A Pleione 1.0 fő kezelőfelülete

 

A lista felett olvasható a listában található változók száma és a lista frissítésének periódusa. A lista automatikusan frissül, ha az óra nincs leállítva. Az óra a számítógép rendszeridejét veszi át. Ha kikapcsoljuk, elkészíthetjük a listát tetszőleges dátumra, időpontra.

A lista alatt különböző adatokat lelünk: a beállított földrajzi koordináták, az időzóna, a helyi dátum és az időpont, ami alapján a lista készült. Ugyanitt láthatjuk a helyi univerzális időt (UT) és a helyi csillagidőt, amelyek az előbb említett adatokat felhasználva (földrajzi hely, időzóna, dátum és időpont) lettek kiszámolva. Továbbá láthatjuk a Hold aktuális fázisát, kelésének-, delelésének- és nyugvásának időpontját, valamint a polgári-, navigációs- és a csillagászati szürkületek időpontjait. Ez utóbbi időpontok csak hozzávetőlegesek, mivel a Hold és a Nap geocentrikus középpontjainak ekvatoriális koordinátáit az adott időpontra vannak kiszámítva, majd ezek alapján lettek meghatározva ezek a bizonyos időpontok.

A listában megleljük az összes olyan változócsillagot az észlelő listájából, amelyek horizont feletti magassága nagyobb, mint az ‘Invisible horizon’ paraméter (lásd alább) és amelyeket az észlelő szándékozik észlelni. A lista az időtartam szerint növekvő sorrendbe van állítva. Az időtartam az aktuális időponttól (amire a lista készül) a csillag nyugvásáig értendő, cirkumpoláris csillag esetében az alsó delelés időpontjáig. Ha a csillag nem látható (a horizont alatt van), nem szerepel a listában.

Egy csillag akkor törlődik a listából, ha rögzítettünk egy észlelést róla (és kijelöltük a ‘Clear variable star from list’ opciót, vagy ha duplán rákattintunk az illető csillag sorában az első mezőre, amely a ‘True’ szót tartalmazza.

Ha kiválasztunk egy csillagot a listáról, megnézhetjük a változó keresőtérképét. Ehhez a ‘Finder Chart’ gomb melletti ‘Filed Of View’ gombok egyikét kell megnyomnunk. A térkép generálódik, amihez a Tycho- és a Yale Bright Star katalógusokat használjuk – erre néhány másodpercet várni kell –, majd kirajzolódik. A kereső térkép látómezejének méretét megváltoztathatjuk úgy, hogy megnyomunk egy másik ‘Filed Of View’ gombot, vagy úgy hogy a ‘Zoom Out’ és a ‘Zoom In’ gombokat használjuk. Amikor megnyomjuk pl. a 15 fokos gombot, generálódik egy 15 fokos kereső térkép. Ezek után, ha csökkentjük a látómező méretét, hamar kirajzolódik az új térkép, nem generálódik másik. De ha növeljük a látómezőt (a 25 fokos gombbal vagy a ‘Zoom Out’ gombbal), akkor új térkép generálódik és csak azután rajzolódik ki.

A térkép tájolását a ‘N’ és a ‘Z’ gombokkal állíthatjuk be.

A határmagnitúdó is változtatható a ‘Mag. limit’ ‘+’ és ‘-’ gombjaival.

A térképen megjelennek a csillagok Bayer és Flamsteed elnevezései is. Ezt ki/bekapcsolhatjuk a ‘Flamsteed ON/OFF’ gomb segítségével.

A kereső térkép paraméterei (a látómező mérete, tájolása, vetítési módja, határmagnitúdója) a térkép felett olvashatóak.

A főablaknak két megjelenítési módja van: nappali és éjjeli (3. ábra). A ‘Night View ON/OFF’ gomb megnyomásával tudjuk kiválasztani a megfelelő módot.

 

Pleione main 2

 

3. ábra – A Pleione 1.0 éjszakai módban

 

Ha egy változót kiválasztunk, megjelenik egy lista az elérhető AAVSO térképekről – ami az ’AAVSO_Charts’ mappában van. Ha létezik olyan paraméterű térkép, ami az ’AAVSO chart’ rádiógombokkal be van állítva, akkor csak ez az egy térkép kerül a listába és rögtön megjelenik a térkép területen. Ellenkező esetben, az összes térkép bekerül a listában az adott csillagról. Ha valamelyiket kiválasztjuk, megjelenik térkép. Itt is használhatjuk a ‘Zoom Out’ és a ‘Zoom In’ gombokat (4. ábra).

 

Pleione main 3

 

4. ábra – Az AAVSO térkép megjelenítése

 

Ha egy térképet először nézünk meg, a megjelenítés előtt elkészül a térkép éjszakai nézete. Ez egy pár másodpercet vesz igénybe (5. ábra).

 

Pleione main 4

 

5. ábra – Az észlelő térkép éjszakai módban

 

A kereső és az észlelő térképek közötti átváltást a ’Finder Chart’ illetve az ’AAVSO Chart’ gombok segítik.

Változót kiválaszthatunk úgy is, hogy a nevét beírjuk a térkép feletti szövegdobozba. Ez akkor hasznos, ha a listánk hosszú és nem akarjuk megkeresni benne a csillagot, vagy ha már kitöröltük és nincs a listán.

Ha megfigyeltük a csillagot, az észlelést rögzíthetjük. Az ’Recording Observation’ gomb megnyomása után megjelenik az ’Observation Recorder’ ablak.

 

Az észlelések rögzítése

 

Az ’Observation Recorder’ ablak a 6. ábrán látható.

 

Observation Recorder

 

6. ábra – Az ’Observation Recorder’ ablak

 

Ebben az ablakban már ki van töltve az aktuális dátum és idő, valamint a kiválasztott változócsillag neve. Természetesen bármelyiket megváltoztathatjuk. A magnitúdó értéket tizedespont (tizedesvessző) nélkül kell beírni. A negatív („halványabb mint”) észlelések esetén használjuk a ’<’ jelet. Bizonytalan észlelést vagy a ’:’ használatával írunk be, vagy úgy hogy megjelöljük a ’Z’ AAVSO-féle megjegyzés-kódot. Előbbit a program automatikusan átalakítja az utóbbivá.

Ha az megnyomjuk az ’Add’ gombot, az észlelés megjelenik az ablak alsó részén. Ez csak ideiglenesen van eltárolva. Ezt még módosíthatjuk (’Modify’ gomb), vagy törölhetjük (’Delete’ gomb). Akkor lesz véglegesen eltárolva, ha megnyomjuk a ’Close’ gombot, vagy újabb észlelést rögzítünk, az ablak bezárása nélkül.

A változó nevét beírhatjuk kisbetűvel vagy nagybetűvel, illetve vegyesen. Ha bekapcsoljuk a ’Make variable star name UPPERCASE’ opciót (ez az alapértelmezett), a változó neve automatikusan nagybetűre vált. Ellenkező esetben változatlan marad.

Másik beállítási lehetőség, a változó nevének megtartása vagy kitörlése a szövegdobozból. Ez akkor hasznos, ha több észlelést írunk be ugyan arról a változóról – például észlelőnaplóból, utólag. Ezt a ’Clear variable star name from textbox’ opcióval tudjuk beállítani.

Az ablak lezárásakor a kiválasztott (észlelt) változó törlődik a listáról. Ha nem akarjuk ezt, akkor kapcsoljuk ki a ’Clear variable star name from list’ opciót.

Lehetőségünk van még különböző adatok beállítására, beírására: AAVSO-féle megjegyzés-kódok, ÖH értékek, térkép azonosító, szöveges megjegyzés.

Az észlelések az ’observation.dat’ adatállományba kerülnek.

 

A Pleione 1.0 beállítási lehetőségei

 

A ’File’ menüben a különböző mappák és file-ok elérési útvonalait tudjuk beállítani, vagy más file-okat választhatunk ki használatra (pl. ha más néven mentjük le az egyik katalógust, vagy az észlelő listáját).

Az ’Observer’ menüben az észlelő adatait tudjuk beállítani. Egyrészt a személyes adatokat (név, névkód, cím, stb.), másrészt az észlelőhely adatait, harmadrészt a távcsövek adatait. A program megfelelő működéséhez elengedhetetlen a földrajzi koordináták, az időzóna és a nyári időszámítás beállítása. Szintén itt tudjuk beállítani a ‘Invisible horizon’ paramétert. Ez utóbbi szám azt a látóhatár feletti magasságot adja meg, amely alatt már nem tudunk megfigyelést végezni – például a légkör miatt. A software ez alapján szűri ki a nem látható csillagokat az észlelő listájából, azaz ha egy változó látóhatár feletti magassága kisebb, mint ez a szám, akkor nem kerül fel a látható csillagok listájára, hiába van a látóhatár felett.

A kereső térkép megjelenítésénél kiválaszthatjuk a vetítési módot (sztereografikus-, ortografikus-,  gnomonikus vetítés, illetve távolságtartó ábrázolás) a ’Projection’ menüben.

A ’Display’ menüben a megjelenítéssel kapcsolatos beállításokat lelünk. Itt is ki/be tudjuk kapcsolni az éjszakai üzemmódot a (’Night View’-ra kattintva, akárcsak a ’Night View On/Off’ gombbal a főablakon. Ugyan így ki/be kapcsolhatjuk a csillagok Bayer és Flamsteed nevének kiírását a keresőtérképen, ahogy erről már volt szó a ‘Flamsteed ON/OFF’ gomb kapcsán.

A lista frissítésének periódusát is itt állíthatjuk be a ’Refreshing Period’ menüpontra kattintva. A lista csak akkor frissül, ha az óra be van kapcsolva.

A kereső térkép hét különböző színét tudjuk beállítani, de ez csak a nappali üzemmódra érvényes:

 1. az égbolt színe (alapértelmezetten fekete)
 2. a csillagok színe (alapértelmezetten fehér)
 3. a csillagok Bayer és Flamsteed nevének színe (alapértelmezetten sárga)
 4. a kiválasztott változócsillag színe (alapértelmezetten piros)
 5. a kiválasztott változócsillag nevének színe (alapértelmezetten piros)
 6. más változócsillagok színe (alapértelmezetten rózsaszín)
 7. más változócsillagok nevének színe (alapértelmezetten rózsaszín)

Éjszakai üzemmódban az égbolt színe fekete, minden más piros.

A csillagok formájának öt különböző formája közül választhatunk. Ezek csak a keresőtérképre vonatkoznak.

Ha nem akarunk külön értesítést minden egyes csillag kitörléséről a listáról, akkor ki kell kapcsolnunk ezt a lehetőséget a ’Deleting Message’ menüpont segítségével.

 

Jelentések és egyebek

 

Az észlelésekről jelentést (’Report’-ot) készíthetünk, ha rákattintunk a ’Make Report’ menüpontra. A jelentés lehet egy hónapról vagy csak egy éjszakáról. A jelentésben a csillagokat rendezhetjük a nevük szerint, vagy a Harvard-szám alapján. Ha havi jelentést készítünk, a jelentés a ’cccmmmyyyy.visual.aavso’ file néven lesz elmentve a ’Reports’ mappában, ahol a  ’ccc’ az észlelő névkódja, a ’mmm’ a hónapot, míg a ’yyyy’ az évet jelenti. Egy éjszakáról szóló jelentés esetén a file neve ’cccyyyymmdd.visual.aavso’ lesz. Értelem szerűen a ’ccc’ az észlelő névkódja, ’yyyy’ az év, ’mm’ a hónap és ’dd’ a nap

Ha böngészni akarjuk az észleléseinket, ezt is megtehetjük a ’Viewing Observations’ menüponttal – csak a kívánt időtartamot kell megadnunk. Lehetőség van a szűrésre, egy adott csillag nevének megadásával, ez esetben csak az adott csillagról végzett észleléseket láthatjuk.

Amennyiben statisztikai adatok érdekelnek, akkor a ’Statistics’ menüpontot kell választanunk. A periódus kiválasztása után megjelenik az adott időtartamon belül végzett megfigyelések száma, az észlelt változócsillagok száma, a negatív észlelések száma és az ún. ’Inner Sanctum’ észlelések száma. Minden észlelés ’Inner Sanctum’, ha 13,8 mg vagy annál halványabb pozitív észlelés, illetve ha halványabb, mint 14,0 mg vagy annál halványabb negatív észlelés.

 

Köszönetnyilvánítás

 

A software létrehozásában, tesztelésében Hadházi Sándor, dr. Hannák Judit, Jakabfi Tamás, Kovács István, Magyari Miklós, Sajtz András és Soponyai György nyújtottak támogatást. Segítségüket ez úton is köszönöm szépen.

 

Zárszó

 

Mindenkit bátorítok a program használatára. Az észrevételeket, hibabejelentéseket a csukas.matyas@gmail.com címre várom.

Derült eget!

 

Csukás Mátyás

 

Asztali nézet